به روز رسانی محصول

موجودی محصولات خود را از طریق فرم زیر به روزرسانی نمایید

👈 لطفا تعداد و قیمت محصولات خود را دقیق و به صورت مرتب به روز رسانی نمایید ، در صورت سفارش مشتری و عدم تامین آن محصول توسط شما ، طبق قرارداد مشمول جریمه خواهید شد.

  • {{value}}
عملیات مورد نظر را انتخاب کنید.

💡 راهنما :
👈در حالت اعلام اتمام موجودی ، قیمت و موجودی جدید را صفر بگذارید
👈 در حالت به روز رسانی موجودی و قیمت محصول ، باید قیمت و موجودی جدید هر 2 وارد شوند.

کد محصول در فروشگاه بادله را بنویسید. کد محصول در فروشگاه بادله را کوچک‌تر از 6 حرف بنویسید. کد محصول صحیح نمی‌باشد

هنگام ثبت اولیه محصولات در فروشگاه بادله یک کد به محصول شما اختصاص یافته است ، آن را اینجا وارد نمایید.
مثال :
WE-1
WSH-10
WQ-5

موجودی جدید را بنویسید. موجودی جدید را کوچک‌تر از 4 حرف بنویسید. موجودی صحیح نمی‌باشد

اگر موجودی این محصول تغییری نداشته است ، آن را 0 بگذارید.

قیمت جدید را بنویسید. قیمت جدید را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید.

اگر قیمت محصول تغییراتی نداشته است آن را صفر بگذارید.

توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورتی که مدل های مختلف محصول دچار تغییر قیمت و یا موجودی شدن به این شکل عمل کنین :

مثال 1 : رنگ مشکی 2 عدد ( موجودی به روز رسانی میشود ولی قیمت خیر )
مثال 2 : رنگ سبز 0 ( تمام شده)
مثال 3 : رنگ سفید 4 عدد قیمت 100000 ( از رنگ سفید 4 عدد موجود و قیمت تغییر کند به 100000 تومان)

کمی صبر کنید...